UBND TP.HCM vừa giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc hoàn chỉnh Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2020 – 2045, đưa giải pháp điều chuyển một số khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) thành khu công nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ cao (tự động hóa, sử dụng kỹ thuật robot, các phần mềm và công nghệ thiết kế, điều khiển chuyên dụng…).

khu-cong-nghe-cao
TP.HCM hiện chỉ có một Khu công nghệ cao tại Q.9.

Đề án bao gồm xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong 5 năm, 10 năm, 20 năm, cho đến năm 2045; ưu tiên quỹ đất dành cho phát triển hạ tầng công nghiệp; định hướng khu vực phát triển hạ tầng công nghiệp trong tương lai.

Đề án cũng cần xác định gắn KCN với cảng biển, cảng sông; xây dựng các đường vành đai; dành quỹ đất để ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa; đưa ra giải pháp nâng cấp các KCX, KCN hiện hữu; có các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các nhà đầu tư khi tham gia vào các KCN; đề xuất các giải pháp về quản lý vận hành KCX, KCN.

TP.HCM hiện có một khu công nghệ cao là Khu công nghệ cao Q.9 (913 ha), được thành lập từ năm 2002. Đầu năm, nay, theo quyết định điều chỉnh quy hoạch chung cục bộ của Thủ tướng, TP.HCM sẽ có thêm một khu công nghệ cao rộng hơn 166 ha, cũng tại Q.9.

Khu công nghệ cao này có tính chất là khu vực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao và ứng dụng khoa học – công nghệ, liên kết và bổ sung chức năng cho khu công nghệ cao hiện hữu. Đây cũng là cơ sở để nghiên cứu khu đô thị sáng tạo tương tác cao ở phía Đông TP.HCM.

Khánh Chi

Nên đọc