Sacombank ĐHĐCĐ
Sacombank xin ý kiến cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 bằng hình thức trực tuyến

Ngày 7/4, HĐQT của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đều thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ – đại hội) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tổ chức đại hội thường niên 2020 theo hình thực trực tuyến. Cổ đông sẽ bỏ phiếu điện tử.

Sacombank đã hủy ngày đăng ký cuối cùng 28/2 và ngày tổ chức đại hội vào 24/4. Ngân hàng này sẽ chốt mới danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 24/4 tới. Ngoài quyền tham dự ĐHĐCĐ, các cổ đông này còn được Sacombank lấy ý kiến tổ chức đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Dự kiến, Sacombank sẽ tổ chức đại hội bằng hình thức trực tuyến vào ngày 5/6.

Novaland không hủy danh sách cổ đông đã được chốt vào cuối tháng 3 vừa qua. Công ty địa ốc này sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc tổ chức đại hội bằng hình thức trực tuyến, với ngày chốt danh sách vào 20/4.

Mới đây, HĐQT của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) cũng thông qua việc sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến.

Trong thời gian tới, sẽ có nhiều doanh nghiệp xin ý kiến cổ đông để tổ chức ĐHĐCD theo hình thức trực tuyến vì dịch bệnh Covid-19 chưa biết bao giờ kết thúc mà công ty cần tổ chức đại hội để thông qua nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách.

ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến đã được CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) và CTCP FPT tổ chức vào đầu tháng này. Hai doanh nghiệp trên đều thừa hưởng nền tảng công nghệ có sẵn và tổ chức đại hội trực tuyến mà không cần xin ý kiến cổ đông.

FPTS đã tổ chức ĐHĐCĐ vào 7/4 với 43 cổ đông tham dự với 3 cổ đông tham dự trực tuyến. Một ngày sau đó, FPT tổ chức với 162 đại biểu tham dự và 971 đại biểu ủy quyền.

 Như Nguyễn

Nên đọc