PVLiên quan đến việc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ra quyết định nhắc nhở trên toàn thị trường đối với cổ phiếu BHN của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) thì mới đây đơn vị này đã có phản hồi về vụ việc này. 

habeco_935282-2214
Habeco có văn bản phản hồi về việc bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường (Ảnh minh họa).

Theo văn bản của Habeco cho biết, đã tiến hành kiểm tra, rà soát đối chiếu các quy định tại Quy chế thông tin của Habeco để xác định nguyên nhân và giải trình. Nguyên nhân của việc chậm công bố Báo cáo thường niên 2017, báo cáo điều chỉnh hồi tố năm 2016 và đơn xin từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát là do sơ suất của bộ phận lập báo cáo và công bố thông tin. 

Habeco đã yêu cầu các bộ phận phòng/ban và cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, quy trách nhiệm cụ thể đối với bộ phận/cá nhân có liên quan nếu để xảy ra các vi phạm. 

Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 545/QĐ-SGDHCM nhắc nhở Habeco vi phạm trên toàn thị trường. Nguyên do sự việc do công ty này đã vi phạm về công bố thông tin 3 lần trở lên trong vòng 1 năm, thuộc trường hợp bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường.

PV